Start arrow Produkty arrow Zaprawy murarskie i tynkarskiearrow Zaprawa murarska do gazobetonu ZA4  
03.07.2015.

ZASTOSOWANIE

Zaprawa przeznaczona jest do wykonywania zewnętrznych i wewnętrznych murów z bloczków z betonu komórkowego (np. gazobetonu) łączonych na cienkie spoiny. Nadaje się także do wznoszenia murów z bloczków wapienno-piaskowych. Może być ponadto stosowana wewnątrz budynku do wyrównywania i wygładzania powierzchni ścian wykonanych z bloczków. Zapobiega powstawaniu mostków termicznych w miejscach spoin między elementami muru.

 

PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW ŚCIENNYCH

Elementy przeznaczone do układania w murze powinny być wolne od kurzu, pyłów, okruchów i innych zanieczyszczeń mogących zmniejszyć przyczepność zaprawy. Należy przygotować taką ilość materiałów, aby było możliwe wykonanie ścian konstrukcyjnych w obrębie jednej kondygnacji z elementów tej samej odmiany i klasy wytrzymałości. Należy stosować elementy o wysokiej dokładności wymiarów. Odchyłki wymiarów bloczków z betonu komórkowego, łączonych na cienkie spoiny nie powinny przekraczać: na długości   3mm, na wysokości i grubości   2mm.

 

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Suchą mieszankę 25kg należy wsypywać stopniowo do pojemnika zawierającego ok.7l czystej, chłodnej wody, mieszając ręcznie lub mechanicznie za pomocą wolno obrotowego mieszadła, aż do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Odstawić na czas dojrzewania wynoszący 5 minut i ponownie dokładnie wymieszać. Masa powinna mieć konsystencję gęstej śmietany; po rozprowadzeniu na murze, ząbki utworzone przez prowadzoną kielnię nie mogą się jednak rozpływać.

 

SPOSÓB STOSOWANIA

Mury z cienkimi spoinami można wykonywać, jeśli grubość ściany równa jest grubości zastosowanego bloczka. Zaprawę klejącą należy nanosić na górną powierzchnię niżej ułożonej warstwy bloczków (spoina pozioma) oraz na powierzchnię boczną elementu sąsiedniego (spoina pionowa). Przy użyciu bloczków łączonych na pióro i wpust, spoiny pionowej na ogół nie wypełnia się zaprawą. Przed nałożeniem zaprawy klejącej, wierzch poprzedniej warstwy bloczków należy w niezbędnych przypadkach wyrównać, a następnie dokładnie zmieść miękką szczotką. Do wyrównywania bloczków o gęstości objętościowej 400 i 500kg/m3 wykorzystuje się pacę pokrytą gruboziarnistym papierem ściernym. Do wyrównywania bloczków o większej gęstości stosuje się specjalne pace do strugania, mające szereg zębatych ostrzy. Do rozprowadzania zaprawy klejącej należy stosować specjalne kielnie korytkowe o szerokości dostosowanej do grubości bloczków lub kielnie płaskie z krawędziami ząbkowanymi o wielkości ząbka 4-8mm. Bloczki należy układać na świeżej warstwie zaprawy i dobijać gumowym młotkiem. Należy przestrzegać zasad przewiązywania. Wyciśnięty ze spoin ewentualny nadmiar zaprawy, należy ostrym ruchem zebrać kielnią. Prace należy prowadzić przy bezdeszczowej pogodzie.

 

PARAMETRY TECHNICZNE I DANE WYKONAWCZE

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach ………………………………………………….………. klasa M20 (≥20MPa)

Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach ………………………………………………………………….……….≥2,5MPa

Wytrzymałość spoiny (początkowa wytrzymałość na ścinanie)………………………………………..………..≥ 0,3MPa

Gęstość nasypowa suchej mieszanki …………………………………………………………………………ok.1,4 g/cm³

Gęstość objętościowa stwardniałej zaprawy ………………………………………………………………….ok.1,4g/cm³

Absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym ……………………………………….…..… kategoria  W0

Współczynnik przepuszczalności pary wodnej μ …………………………………………………….……………….15/35

Współczynnik przewodzenia ciepła λ …………………………………………………………..………….…...0,67 W/m*K

Reakcja na ogień …………………………………………………………………………………………………….Klasa A1

Trwałość (odporność na zamrażanie – rozmrażanie) …………………………  Ubytek masy po 25 cyklach max.5%;

………………………...Spadek wytrzymałości na zginanie max.25%, Spadek wytrzymałości na ściskanie max.25%

Zawartość chlorków ………………………………………………………………………………………………….0,01%Cl

Zawartość rozpuszczonego chromu VI w przeliczeniu na ogólną suchą masę wyrobu ……..…..≤0,0002% (2ppm)

Uziarnienie …………………………………………………………………………………….……………..……. do 0,5 mm

Grubość spoin ………………………………………………………………………………………………… od 1 do 3 mm

Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą ……………………. 2-3 godz. (w temperaturze otoczenia +20°C)

Czas korekty …………………………………………………………………………………………………...…… 7-8 minut

Temperatura stosowania (powietrza, podłoża, materiałów) ……………………………………….od +5°C do +30°C

Proporcje składników ……………………………………1 : 0,08 : 1,7 : 0,02 (cement : wapno : kruszywo : domieszki)

Klasyfikacja wg PN-EN 998-2:2004: Zaprawa murarska do cienkich spoin (T) wg przepisu przeznaczona do stosowania wewnątrz i na zewnątrz w elementach budynku podlegających wymaganiom konstrukcyjnym, do murów zbrojonych i niezbrojonych

 

ZUŻYCIE

Zużycie materiału wynosi 1,40 kg suchej mieszanki na 1dm3 świeżej zaprawy.

Długość bloczka

Wysokość bloczka

Grubość bloczka

Zużycie suchej mieszanki na 1m2 ściany,

przy grubości spoin 3 mm

 

 

(muru)

Spoiny pionowe wypełnione

spoiny pionowe niewypełnione

49 / 59 cm

 

 

 

60 cm

24 cm

 

 

 

20 cm

18,0 cm

24,0 cm

30,0 cm

36,0 cm

15,0 cm

17,5 cm

20,0 cm

24,0 cm

30,0 cm

36,5 cm

4,5 / 4,3 kg

6,0 / 5,7 kg

7,5 / 7,2 kg

9,0 / 8,6 kg

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,2 kg

3,7 kg

4,2 kg

5,0 kg

6,3 kg

7,7 kg

 

OPAKOWANIA

Worki 25kg na paletach po 48 sztuk.

 

PRZECHOWYWANIE

W miejscach suchych i w nieuszkodzonym opakowaniu, maksymalnie 6 miesięcy od daty produkcji.

 

UWAGA

Mieszanki nie wolno przesiewać, wzbogacać o inne składniki oraz stosować przy temperaturach niższych niż +5ºC oraz wyższych niż +30ºC. Mieszanka zawiera spoiwa hydrauliczne, a produkt po wodą daje odczyn alkaliczny. Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza.

 

Produkt zgodny z PN-EN 998-2:004.

KTB – Zaprawy Budowlane Sp. z o.o., Krępna ul. Cegielniana 16, 47-330 Zdzieszowice

 

 


Sponsor Partners: | www.nonude.name young child models nn young models models | no nude models | preteen models | www.12yo.net legal nonude models preteen little young model |